พณ.เผย 10 เดือนแรกร้องเรียนผ่าน 1569 ลด 15%

134
แชร์ข่าวนี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 มีประชาชนร้องเรียน ผ่านสายด่วน 1569 เข้ามา จำนวน 2,793 เรื่อง ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ มีความตระหนักรู้และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น โดยที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้ความเป็นธรรมในทุกเรื่อง กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท

โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก การแสดงราคาจำหน่ายปลีกไม่ตรงตามป้าย และจำหน่ายราคาแพงเกินสมควร

และในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เปิดโอกาสที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและ

การจับจ่ายใช้สอยต่างๆ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการจำหน่ายสินค้าและบริการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการให้ชัดเจน จำหน่ายตรงตามราคาที่แสดง และไม่ควรฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าจนสูงเกินสมควรด้วย

โดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงส่งเจ้าหน้าที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นต่างๆ เป็นประจำทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้แม้จะเป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยังคงเปิดบริการรับร้องเรียนผ่านทางสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ทางไลน์ @ MR.DIT ทางอีเมล 1569@dit.go.th และทางเว็บไซต์ www.dit.go.th ดังนั้น หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้