เจ้าท่าเร่งแก้ปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก

161
แชร์ข่าวนี้

จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการ ติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ กับวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพื่อลดผลกระทบความเดือดร้อนจากตลิ่งพัง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข กรณีการก่อสร้างเขื่อน ในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่โค้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เรื่อยไปถึงอำเภอท่าเรือ เป็นอันตรายต่อการเดินเรือลากจูงสินค้า โดยเฉพาะจุดที่กำลังก่อสร้าง ส่งผลให้เรือลากจูงสินค้า ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนแนวเขื่อน แนวตลิ่งบ่อยครั้ง

โดยในที่ประชุม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า มีข้อสั่งการให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ขนย้ายเครื่องมือที่ไม่จำเป็นออกจากจุดก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายกับการเดินเรือโดยเร่งด่วน และดำเนินการจัดทำแผนด้านมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง เร่งติดตั้งทุ่นเครื่องหมายเดินเรือพร้อมไฟวับวาบแสดงให้เห็นได้ชัดเจน ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนบริเวณที่มีการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า จัดประชุมหารือแนวทางกับผู้รับเหมาก่อสร้าง สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำและผู้ประกอบกิจการเดินเรือ เรื่องการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จะนำแนวทางในที่ประชุม มาปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำของประชาชน โดยกรมเจ้าท่า มีหน้าที่สำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรทางน้ำ และขอความร่วมมือประชาชน รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางน้ำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้