ส.ส.ยกปัญหาชาวบ้านหารือในสภา จี้รัฐเร่งช่วยเหลือ

132
แชร์ข่าวนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ ส.ส. นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือ โดยเฉพาะปัญหาระบบสาธารณูปโภคขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้เข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมาก เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ปัญหาระบบสาธารณูปโภคทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ไม่มีน้ำประปาใช้และน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำชำรุดเสียหาย ถนนและสะพานชำรุดเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้รับการซ่อมแซม ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง ยังถือเป็นปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารือจำนวนมากในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เช้าวันนี้ (24 พ.ย.65) โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ ทั้งปัญหาการทำประมงพื้นบ้านในจังหวัดระนองที่ไม่สามารถออกทำประมงได้ ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ที่ขอให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาในช่วงที่ผ่านมาทำให้เด็กนักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษาจึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งเข้าไปดูแล รวมถึงปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้