ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด

95
แชร์ข่าวนี้

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ่างทอง และ ตรัง รวม 7 อำเภอ 26 ตำบล 116 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,584 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้