“จุรินทร์” เปิดกิจกรรม “ฟัง คิด ทำ”เยาวชนกรุงเทพฯ

192
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ฟัง คิด ทำ” ให้กับเยาวชน นักศึกษา คนรุ่น ว่า อุดมการณ์หลักของพรรคมี 3 ข้อ คือ 1.ทำงานภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เราจะทำเพื่อคนทั้งประเทศประชาชนเกิดส่วนกลาง 3.ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นประชาชนเป็นส่วนกลางได้ก็ต่อเมื่อเราต้องฟังประชาชน

ตรงนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “ฟัง คิด ทำ” เพราะยุคนี้คือยุคใหม่ อุดมการณ์ใหม่ ทำใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ก็เพื่อเดินหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไปสู่ความทันสมัย ในอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยน เพราะนี่คือรากแก้วของประชาธิปัตย์ วันนี้คือกิจกรรมฟัง คิด ทำ กับเยาวชนกรุงเทพฯ และหลังจากนี้ก็จะเดินน่าฟังในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

พร้อมกล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ ต่างจากพรรคการเมืองอื่นคือไม่ใช่พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ หรือรุ่นใดเพียงรุ่นเดียว แต่เป็นพรรคการเมืองของคุณทุกรุ่นนี่คือจุดแตกต่างและไม่ใช่สิ่งแตกต่างทางลบแต่เป็นจุดแตกต่างทางบวก ที่ทำให้มีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะขับเคลื่อนพรรคให้ไปสู่อนาคต

สำหรับกิจกรรม”ฟัง คิด ทำ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กลุ่มเยาวชนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ขณะที่เป้าหมายของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศคาดจะมีผู้เข้าร่วม 10,000 คน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้