วิป 3 ฝ่ายเคาะประชุมสภาตามระเบียบวาระ

214
แชร์ข่าวนี้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า ที่ ประชุมวิป 3 ฝ่าย เห็นควรให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระแต่ยังมีความเห็นต่าง เรื่องการเลื่อนร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้าเสนอขึ้นมาพิจารณาก่อนแต่มีข้อเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นก่อนในวันแรก แล้วจึงนำร่างกฎหมายดังกล่าวมาพิจารณาวันที่ 2 เพื่อใช้เวลาอย่างเต็มที่ แต่ฝ่ายค้านขอไปหารืออีกครั้ง

ทั้งนี้ นายชินวรณ์ ย้ำถึงปัญหาองค์ประชุมว่า ขณะนี้มี ส.ส. 473 เสียง มีรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากกว่า 230 เสียง ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อเสียงข้างมาก แต่ฝ่ายค้านต้องร่วมรับผิดชอบด้วย โดยเฉพาะสมัยประชุมสภาฯสุดท้ายต้องช่วยกันแสดงผลงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งขณะนี้ทำได้เพียงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเชื่อว่า ส.ส. ยังคงสำนึกในหน้าที่ที่ปฏิญาณ ไม่อยู่ในอาณัติของใคร

ส่วนกระแสยุบสภาฯ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการต่อรองทางการเมืองต่างจากเดิม รัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็ไม่มีความเป็นเอกภาพทั้งคู่ จึงต้องใช้วิธีแลกเปลี่ยนความเห็นดเพื่อขับเคลื่อนการประชุมให้เดินหน้าไปได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้