พณ.เผยธุรกิจอาหารแช่แข็งคึกคักส่งออกโตต่อเนื่อง

128
แชร์ข่าวนี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจอาหารแช่แข็งของไทยกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ความแข็งแกร่งของธุรกิจสะท้อนได้จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ธุรกิจอาหารแช่แข็งยังคงสามารถเติบโตได้ดี

โดยดูจากมูลค่าตลาดเฉลี่ย 3 ปี มีตัวเลขกว่า 3 แสนล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากจำนวนนักลงทุนที่เข้าสู่ธุรกิจ พบว่า ช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่เพิ่มขึ้นจากปีช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 กว่า ร้อยละ 84 หรือ เพิ่มขึ้น 42 ราย ขณะที่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 283.62 หรือ เพิ่มขึ้น 221.28 ล้านบาท

ภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจฯ นักลงทุนชาวไทยครองแชมป์อันดับ 1 มูลค่าทุน 48,091.14 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น ทุน 3,629.82 ล้านบาท จีน ทุน 1,038.45 ล้านบาท สิงคโปร์ ทุน 813.89 ล้านบาท สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าแช่แข็งของไทยไปตลาดโลก จำนวน 8 รายการ พบว่า ช่วงเวลา 9 เดือน ของปี 2565 มีมูลค่าการส่งออก 87,896 ล้านบาท มากกว่าการส่งออกของปี 2563 ทั้งปี จำนวน 2,682 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกของ 2564 ทั้งปี มีมูลค่า 94,847 ล้านบาท

โดยธุรกิจอาหารแช่แข็งมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการจำหน่ายเพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เนื่องจากอาหารแช่แข็งสามารถเก็บรักษาได้นาน มีความได้เปรียบในการรักษาความสด และช่วยลดความถี่ในการออกไปซื้อของที่ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต

โดยอาหารแช่แข็งมีกลุ่มลูกค้าทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยร้านอาหารซื้อเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับจำหน่ายให้ลูกค้า ส่วนผู้บริโภคซื้อเพื่อนำไปประกอบอาหารทานเองที่บ้าน หรือซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานเพื่อความสะดวกในการบริโภค

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้