“สาธิต” แจงกระทู้ฝ่ายค้าน แก้จริงเบิกจ่ายเงิน สปสช.

125
แชร์ข่าวนี้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ของนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ถามเรื่องการจ่ายเงิน สปสช. หลังผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ในกทม.และทั่วประเทศ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 2 เดือนแล้ว จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานพยาบาลทั่วประเทศ ที่ได้ถามว่าเกิดที่ใดบ้าง ทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

โดยชี้แจงว่าการสนับสนุนงบประมาณผ่าน สปสช. ก่อนที่จะลงไปหน่วยงานคลินิกปฐมภูมิ มีงบฯ 3 ส่วน ผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน-และ ผู้ป่วยรอก ยอมรับว่ามีปัญหาจริงในการเบิกจ่าย โดยเฉพาะ การตีความข้อกฎหมายในกลุ่มส่งเสริมและการป้องกัน ที่ครอบคลุมคลินิกอบอุ่น และ รพสต. ซึ่งตัวแรกที่ของบประมาณไปสำหรับประชากร 50 ล้านคน ซ้อนกับสิทธิ์อื่นเช่นสิทธิ์ประกันสังคมหรือไม่ ซึ่งการแก้ไขปัญหาคือ จะต้องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะแยกออกมาเพื่อจ่ายไปยังหน่วยบริการต่างๆ และในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ จะประสานหน่วยงานต่างๆ และหาข้อสรุปให้ได้ก่อนที่จะเซ็นเอกสาร เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ ได้ลงไปสู่เนื้องานกลุ่มส่งเสริมป้องกันฯ ยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน และให้ความมั่นใจกับหน่วยบริการต่างๆว่า สามารถดำเนินการไปก่อนได้ส่วนเงินงบประมาณภาครัฐกรอบใหญ่ได้รับงบประมาณแล้ว เพียงเหลือแต่ในส่วนการจัดสรรลงไปข้างล่างตามกระบวนการกฎหมาย

ส่วนเรื่องช่วงเวลาการแก้ไขปัญหาว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด นายสาธิต ชี้แจงว่า การใช้งบประมาณผ่าน สปสช. จะต้องผ่านการพิจารณาของบอร์ด ผู้ทรงคุณวุฒิและเนื่องจากขณะนี้ยังมีความเห็นต่าง เพื่อทำ ให้การใช้งบประมาณถูกต้องชอบธรรม และใช้ให้เกิดประสิทธิผล และใช้สำหรับการให้บริการประชาชนมากที่สุด โดยการแก้ไขปัญหามั่นใจว่าหลังจากนี้ จะนำเข้าหารือ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คาดว่า จะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ในการประชุมบอร์ดครั้งต่อไป จะมีการประชุมวันที่ 14 ธันวาคมนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังชี้แจงเพิ่มเรื่องค่าเบี้ยเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่ารัฐบาลได้อนุมัติ 3 ส่วน คือ ผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงได้รับงบประมาณจากรัฐบาลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงมิถุนายน 2565 ส่วนปัญหาเรื่องนิยามสายสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเวรเปลลูกจ้างที่มีส่วนสำคัญสรุปมีส่วนได้เบี้ยเสี่ยงภัยด้วย ส่วนหน่วยงานภายนอกที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งจะมีหลายหน่วยงานต้องทำเรื่องขอเบิกมายังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่ไปของบประมาณจากรัฐบาล

นอกจากนี้ นายสุรวิทย์ยังฝากไปยังกระทรวงสาธนาสุขก็เรื่องค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรด้านสาธารณสุข หากรัฐบาลได้เตรียมเร็วกว่านี้ก็จะเป็นผลดีต่อประชาชน และเงิน สปสช. ขอให้เตรียมการก่อนที่จะถึงเวลา

ทั้งนี้ เป็นข้อสังเกตว่าระหว่างการตอบกระทู้ถามชี้แจงนายสาธิต มีอาการไอระหว่างการชี้แจงเป็นช่วงๆ โดยการชี้แจงอยู่ในโซนกระจกกั้น ที่สำหรับการชี้แจง ของรัฐมนตรีที่ไม่ต้องสวมหน้ากาก เนื่องจากนายสาธิต เพิ่งหายจากอาการโควิด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้