บขส.จัดรถ 3,000 เที่ยว รับเดินทางหยุดยาว 3 วัน

151
แชร์ข่าวนี้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 บขส. ได้เตรียมความพร้อมจัดการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดย บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส.,รถร่วม, รถตู้) เที่ยวไป ประมาณวันละ 2,900 เที่ยว คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณวันละ 32,000 คน ส่วนการเดินทางกลับ ได้จัดรถโดยสาร รองรับประมาณวันละ 3,000 เที่ยว คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณวันละ 33,000 คน โดย บขส. คาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดนี้จะมีประชาชนเดินทางมากกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากข้อมูลการเดินรถในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคมที่ผ่านมา บขส.ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในเที่ยวไป-กลับ จำนวน 23,233 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 227,386 คน แบ่งเป็น การเดินทางในเที่ยวไป ได้จัดรถโดยสาร จำนวน 11,555 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 115,917 คน

ส่วนการเดินทางในเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพฯ ได้จัดรถโดยสาร จำนวน 11,678 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ 111,469 คน โดยพบว่า ประชาชน เดินทางออกจากกรุงเทพฯ มากที่สุด ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ประมาณ 36,309 คน และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ มากที่สุด ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ประมาณ 30,111 คน

อย่างไรก็ตาม บขส.ได้จัดโครงการ “HAPPY NEW YEAR 2023 ลด 10% ไปก่อน-กลับทีหลัง” มอบส่วนลดค่าโดยสาร ร้อยละ 10 เป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ให้กับลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket หรือ Website บขส. www.transport.co.th เดินทางระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2565 และวันที่ 3 – 9 มกราคม 2566

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นอกจากนี้ บขส. ได้เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บขส. (รังสิต)

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้