อีกแล้ว!ผู้บริโภคโอดมะนาวตลาดสดโคราชขึ้นราคา

164
แชร์ข่าวนี้

จากการสำรวจราคาผักที่ตลาดสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา หลังจากพบว่า ตลาดขายส่งผักขนาดใหญ่หลายแห่งที่กระจายสินค้าไปยังตลาดค้าปลีกในจังหวัดต่างๆ ได้รับผลกระทบจากแหล่งเพาะปลูกสำคัญประสบปัญหาฝนตกชุกในห้วงที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตเสียหายต้องเริ่มเพาะปลูกใหม่ เช่น ผักชีและมะนาว ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผักทั้งสองชนิดเป็นที่ต้องการของตลาด แต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการจึงส่งผลทำให้ราคาแพงขึ้น

โดยพบว่า พืชผักส่วนใหญ่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพียงมะนาวและผักบางชนิดเท่านั้นที่ปรับราคาสูงขึ้น เมื่อสอบถามนางสาวธนญพร วุ่นดี เจ้าของร้าน “พร มะนาวแป้นบ้านแพ้ว”บอกว่า ปกติสภาพอากาศในช่วงหน้าหนาว-หน้าแล้งแบบนี้ ถ้าไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพจริงๆ จะปลูกมะนาวได้ผลผลิตไม่ค่อยดี มะนาวจะไม่ค่อยมีลูก และที่บอกให้ปลูกมะนาวกินเองก็ไม่ค่อยเห็นใครปลูกสักเท่าไหร่ กว่าจะได้เก็บกินก็ใช้เวลาปลูกค่อนข้างนาน ยิ่งในช่วงหน้าฝน ผลผลิตมะนาวออกมาจำนวนมาก วางขายเต็มตลาด ทำให้ราคาขายตกลงเมื่อเข้าช่วงหน้าแล้ง มะนาวเริ่มน้อย ราคาก็ย่อมจะปรับขึ้นเป็นธรรมดาตามกลไกตลาด

ซึ่งทางร้านจะเน้นขายมะนาวแป้น พันธุ์บ้านแพ้ว เพราะเป็นมะนาวพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่มีน้ำและดินดีทำให้ได้ลูกมะนาวที่สวย เปลือกบาง แม้จะเป็นมะนาวลูกเล็กแต่ให้น้ำเยอะ ไม่เหมือนกับมะนาวที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งขณะนี้มะนาวแป้นกำลังขาดตลาด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวลง ทำให้มะนาวไม่ค่อยออกลูก ประกอบกับช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนมีความต้องการใช้มะนาวเพิ่มมากขึ้น

เพื่อนำไปประกอบอาหารในงานเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆราคามะนาวจึงปรับตัวสูงขึ้น โดยมะนาวแป้นบ้านแพ้ว ปรับราคาสูงขึ้น จากเดิมบรรจุกระสอบ 20 กิโลกรัม จะขายในราคา 500 บาท แต่ปัจจุบันปรับราคาเพิ่มขึ้น เป็นกระสอบละ 800 บาท ส่วนราคาขายปลีก จะแบ่งขายตามขนาด กิโลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งรับมาในราคาที่แพง ก็จำเป็นต้องปรับราคาขายแพงขึ้นไปด้วย แต่คาดว่า ช่วงหลังปีใหม่ไปแล้ว ราคาจะปรับลงตามกลไกตลาด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้