“เลขาฯชวน”ยันส.ส.ลาออกไม่กระทบสภาทำงานต่อได้ปกติ

128
แชร์ข่าวนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีการที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลาออกจากตำแหน่ง และคาดว่าจะมีการทยอยลาออกในช่วงปลายของสภาผู้แทนราษฎรนั้น อาจมีความสงสัยว่า ในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบเขตลาออกนั้น จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่

โดยที่บทบัญญัติมาตรา 105 (1) ของรัฐธรรมนูญ วางหลักว่าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบเขตว่างลง และอายุของสภาผู้แทนราษฎรเหลือไม่ถึง 180 วัน ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

ดังนั้น การลาออกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตในช่วงนี้ จึงไม่ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจากสภามีอายุเหลือไม่ถึง 180 วันโดยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งการผ่านร่างกฎหมายได้ตามปกติ

ขณะเดียวกัน ตามที่สำนักบริการทางการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งในส่วนของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และแม่บ้าน ร้านค้า กราบเรียนเพื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบนั้น พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในเดือนตุลาคม มีผู้ติดเชื้อจำนวนรวม 50 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 75 และในช่วง วันที่ 1-9 ธันวาคม มีผู้ติดเชื้อแล้ว 18 คน จึงขอแสดงความห่วงใยแก่ผู้ติดเชื้อทุกท่าน และขอให้บุคลากรทุกระดับในสภา ยังคงระมัดระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้