ไข้หวัดใหญ่มาแรงปี65โคราชป่วยกว่า3,400ราย

128
แชร์ข่าวนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์ลักษณะอากาศว่า ในช่วงวันที่ 17-20 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล “อากาศหนาวเย็น” กำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส

ทำให้ประชาชนแห่เดินทางไปท่องเที่ยวรับลมหนาวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน ก็ต้องหาเครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาว มาใส่เพื่อความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันการเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงหน้าหนาวนี้ ซึ่งนายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

ได้เปิดเผยว่า ในช่วงที่หลายพื้นที่อุณหภูมิลดต่ำลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 9 มีพื้นที่ดูแล 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 ธันวาคม 2565 มากถึง 6,284 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด จะเห็นได้ว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยมากสุด จำนวน 3,432 ราย รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วย 290 ราย , จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วย 1,224 ราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 1,338 ราย ตามลำดับ

ซึ่งปัจจัยทำให้โรคไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น มาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลง จึงเจ็บป่วยได้ง่าย ประกอบกับช่วงนี้ มีการจัดกิจกรรมรื่นเริง เลี้ยงสังสรรค์ จัดคอนเสิร์ต ที่มีคนรวมตัวจำนวนมาก และมีการรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มร่วมกัน จึงทำให้เชื้อแพร่กระจายถึงกันโดยง่าย ดดยโรคนี้จะติดต่อจากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะ หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เมื่อรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอจาม มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และปวดศีรษะ

จึงต้องดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดย 1. ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอจามทุกครั้งและ หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย 2.ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 3.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 4.เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด และแม้จะมีอาการไม่มาก ก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้