พณ.เผยยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ 11 ด.โต 4.66%

161
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,773 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนกว่า 20,069 ล้านบาท โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 492 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 486 ราย และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 252 ราย และสำหรับในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565 มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่รวม จำนวน 72,480 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 มูลค่าทุนจดทะเบียนกว่า 408,613 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จากการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ประกอบกับการใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาล ที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในอีกทางหนึ่ง กรมฯ จึงคาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี 2565 จะสูงกว่า 76,000 ราย

และสำหรับการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 2,684 ราย ลดลงร้อยละ 7.19 โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565 จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการรวมจำนวน 16,096 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.21

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้