พณ.เผยเปิดปท.ท่องเที่ยวฟื้นกำลังซื้อตจว.ดีขึ้น

109
แชร์ข่าวนี้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆและเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดเริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทำให้ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลับมาคึกคักมากกว่าปีก่อน และจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการ ซึ่งกรมการค้าภายใน จะเข้าไปดูแลในส่วนของสินค้าที่มีความจำเป็นต่างๆ ให้มีการจำหน่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุน ไม่ปรับราคาสูงขึ้นมากจนเกินไป และสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ กรมการค้าภายในจะไม่เข้าไปแทรกแซง เพื่อทำให้กลไกตลาดยังคงทำงานได้

โดยมั่นใจว่าภาวะเศรษฐกิจจากนี้จะฟื้นตัวดีขึ้น ผู้ประกอบการจะสามารถ จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น กลไกการแข่งขันของตลาดจะทำงานอย่างเต็มที่ ระดับราคาสินค้าจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะมีการแข่งขันสูง

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ข้าวสาร ยังไม่สามารถปล่อยผ่านได้ และในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงดูแลไม่ให้มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการพาณิชย์ลดราคาล็อตที่ 22 จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในราคาถูก

โดยสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคามากสุดถึงร้อยละ 80 และยังมีสินค้าบริการ สินค้าออนไลน์ ลดราคาสูงสุดร้อยละ 85 เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนยังคงสามารถดำเนินชีวิตได้ในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะราคาพลังงาน

และสำหรับการพิจารณาในเรื่องของบัญชีสินค้าควบคุมประจำปี 2566 นั้น จะต้องมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.ก่อน แต่ในเบื้องต้นจะยังไม่มีการพิจารณาถอดรายการสินค้าใดออกจากบัญชีสินค้าควบคุมเพื่อที่จะยังสามารถใช้มาตรการในการดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและปริมาณให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดปัญหา โดยล่าสุด บัญชีสินค้าควบคุมปี 2565 มีสินค้าและบริการอยู่ในบัญชีจำนวน 56 รายการ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้