พณ.คุมเข้มขึ้นราคาดูแลปชช.เต็มที่

193
แชร์ข่าวนี้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้า ว่า สินค้าเนื้อสัตว์บางรายการปรับตัวลดลง ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ แต่สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนจากความต้องการที่ เพิ่มสูงขึ้น เชื่อว่าราคาจะมีการปรับเพิ่มขึ้น แต่ทางกรมฯจะดูแลให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมไม่ให้ปรับสูงขึ้นเกินจริง และให้เป็นไปตามกลไกด้านต้นทุน

อย่างไรก็ตาม สำหรับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเวลานี้ยอมรับว่ามีผู้ประกอบการได้เสนอขอปรับราคามายังกระทรวงพาณิชย์หลายราย โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระล้าง รวมถึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกำหนดราคาใหม่

โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดหลัก วินวินโมเดล ให้ผู้ประกอบการอยู่ได้และประชาชนไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งเวลานี้ต้องยอมรับว่าต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการมีการปรับสูงขึ้นจริง ทั้งในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต้นทุนนำเข้าซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้