เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.อีก45คนชูธงต้องแลนด์สไลด์

120
แชร์ข่าวนี้

พรรคเพื่อไทยนำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุณละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ร่วมในการแถลงข่าว

โดยนพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง วันนี้พรรคเพื่อไทยจึงเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพิ่มเติมอีก 45 คน เป็นบุคลากรที่พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถ เข้าถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกเขต เข้าใจในมิติของประชาชน เกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันคัดเลือก พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะต้องชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์เท่านั้น เพื่อนำเอาความหวัง นำโอกาสของพี่น้องประชาชนกลับคืนมา เพื่อความกินดีอยู่ดี อยู่ด้วยความหวังต่อไป ด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1.ผู้แทนราษฎรที่เข้าถึงพื้นที่ เข้าใจประชาชน เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจร่วมกับพรรคเพื่อไทย ต้องชนะแลนด์สไลด์ให้ได้ ส.ส. มากกว่า 250 คน เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ได้รัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

2.นโยบายของพรรค ต้องเป็นประชาธิปไตยกินได้ ต้องมาจากพรรคเพื่อไทย ที่คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน การคิดเล็กในวันนี้เปลี่ยนประเทศไม่ได้

3.ผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เป็นจริง เพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนและชาติบ้านเมืองต่อไป

ขณะเดียวกัน มั่นใจว่าผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค 45 คนที่เปิดตัวในวันนี้ จะนำเอาสิ่งที่ได้บอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้น

ด้านนายประเสริฐ กล่าวว่า การเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคในวันนี้ เป็นการเปิดตัวแล้ว 90% ยังเหลืออีก 40-50 คน ที่เตรียมจะเปิดตัวในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อแสดงถึงความพร้อมและเตรียมการไปสู่การสร้างปรากฎการณ์แลนด์สไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดิน

สำหรับผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทยในพื้นที่ กทม. ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ที่เปิดตัววันนี้มีจำนวน 45 คน ได้แก่

ภาค กทม. จำนวน 6 คน ได้แก่
1. น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
2. นายภัทร ภมรมนตรี
3. นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน
4. นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
5. นายเกรียงไกร จงเจริญ
6. นายอารุม ตุ้มน้อย

 

ภาคอีสาน จำนวน 24 คน
จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่
1. นางยรรยงรัตน์ ไชยศิวามงคล
2. นายพีระเพชร ศิริกุล
3. นายประเสริฐ บุญเรือง

 

จ.ขอนแก่น ได้แก่
1. น.ส.รัมภามาศ ทีฆธนานนท์
2. นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข
3. น.ส.วิภาณี ภูคำวงศ์

 

จ.นครพนม ได้แก่
1. นายไพจิต ศรีวรขาน
2. นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์

 

จ.บึงกาฬ ได้แก่
1. น.ส.ภัทรพร ราชป้องขันธ์
2. นายไตรรงค์ ติธรรม

 

จ.มุกดาหาร ได้แก่
1. นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์

 

จ.สกลนคร ได้แก่
1. น.ส.จิรัชยา สัพโส
2. น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล

 

จ.หนองบัวลำภู ได้แก่
1. นายณพล เชยคำแหง

 

จ.อุดรธานี ได้แก่
1. นายศราวุธ เพชรพนมพร
2. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
3. นายขจิตร ชัยนิคม
4. นายกรวีร์ สาราคำ
5. นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
6. นายธีระชัย แสนแก้ว
7. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
8. นางเทียบจุฑา ขาวขำ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้