กรมการค้าภายใน เผย ตรุษจีนผัก ผลไม้ มีเพียงพอ

107
แชร์ข่าวนี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังจากติดตามสถานการณ์ผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นตลาดกลางและแหล่งค้าส่งขนาดใหญ่ พบว่า ทั้งตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคัก ในช่วงวันจ่ายเทศกาลตรุษจีน ราคาผักส่วนใหญ่มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 แต่ราคาผักและผลไม้หลายตัวได้ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณผักและผลไม้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีสินค้าตัวไหนที่ขาดตลาด ยกเว้นมะละกอ ที่แหล่งผลิตถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลไม้ จากการติดตามสถานการณ์ที่ตลาดไท สินค้าผลไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาปรับขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่ราคาผลไม้นำเข้าที่ปรับขึ้นเล็กน้อย เพราะภาวะต้นทุนในการขนส่งนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้าช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่จากการลงพื้นที่ปรากฏว่าเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้อย่างคึกคัก ทั้งนี้ขอให้ทางพาณิชย์จังหวัดติดตามการซื้อขายผักและผลไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลตรุษจีนอย่างใกล้ชิด

เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา โดยได้กำชับพาณิชย์จังหวัดให้ตรวจดูแลการปิดป้ายแสดงราคาการซื้อขายผักและผลไม้ และดูแลราคาให้สอดคล้องกับแหล่งผลิต หากผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายสินค้า มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งขอให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ซึ่งจะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ในส่วนของกรมการค้าภายในได้มีการตรวจภาวะการซื้อขายตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน หากประชาชนผู้บริโภคพบเห็นการขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุสมควร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้