กรมการค้าภายในตรวจเครื่องชั่งสินค้าช่วงตรุษจีน

111
แชร์ข่าวนี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตลาดกรมภูธเรศ (ตลาดเก่าเยาวราช) Makro และ Lotus’s สาขาแจ้งวัฒนะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่า ในปีนี้ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด

ทั้งการตรวจสอบให้คำรับรองก่อนนำเครื่องชั่ง ตวง วัดออกมาใช้ และการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างการใช้งาน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าในปริมาณหรือน้ำหนักที่ถูกต้องครบถ้วน

โดยรองอธิบดีกรมการค้าภายใน เน้นย้ำด้วยว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้เครื่องชั่งในการค้าขายจะต้องใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากกรมการค้าภายใน หากค้าขายโดยใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบประชาชนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาท

ในส่วนของประชาชนเมื่อซื้อสินค้าที่ต้องใช้เครื่องควรสังเกตเข็มชี้บนเครื่องชั่งว่าเริ่มต้นที่เลขศูนย์หรือไม่ รวมทั้งดูที่ตัวเครื่องว่ามีเครื่องหมายรับรองและสติ๊กเกอร์ตรวจประจำปีที่กรมการค้าภายในออกให้หรือไม่ กรณีพบเห็นการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ความเป็นธรรมด้านราคา โปรดแจ้งสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในพื้นที่

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้