เครือข่ายกองทุนฟื้นฟูฯขอนายกฯ เร่งบอร์ดใหญ่รับขึ้นทะเบียนหนี้

149
แชร์ข่าวนี้

กลุ่มกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกร จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินเท้าจากหน้ากระทรวงเกษตร มายังทำเนียยนัฐบาล ผ่านทางสะพานชมัยมรุเชฐ และมุ่งหน้าเดินเท่าเข้าสู่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)

โดยทางกลุ่มได้ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการประชุมการประชุมบอร์ดใหญ่ กฟก. ติดตามมติครม. 4 แบงก์รัฐ เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูภาระมีภาระกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการจึงมีความจำเป็น ให้มีการจัดประชุมบอร์ดใหญ่เพื่อรองรับสมาชิกและการขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและเรื่องงบประมาณ ที่ต้องเร่งด่วนในการทำภารกิจของ กฟก.

จึงขอความอนุเคราะห์การประชุมเร่งรัดการประชุมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ของกองทุนฯ กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มาชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ 16 ม.ค.66ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินการแต่ยังไม่คืบหน้าจึงขอให้ช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวโดยกลุ่มจะรอคำตอบและติดตามอยู่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากนั้นได้มีตัวแทนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธุ์ ที่ปรึกษาปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้นทางกลุ่มได้เดินทางกลับไปยังหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเดิมเพื่อรอฟังผลต่อไป

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้