สุวรรณภูมิ พร้อมรับทัวร์จีน มั่นใจไร้ปัญหา

176
แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้ ยังคงคึกคักมีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ทางในส่วนของสายการบินและท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ โดยมีรายงานว่าจำนวนตัวเลขผู้เดินทางเข้าประเทศ ในช่วงเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.6 ล้านคน โดยส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 90 เดินทางผ่านสนามบิน

อย่างไรก็ตาม เวลานี้ผู้โดยสารที่เดินทางส่วนใหญ่ยังอยู่ในโซนยุโรปเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูหนาวทำให้เดินทางออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นและหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือประเทศไทยทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปเพิ่มขึ้น และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นประเมินว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลจีนได้อนุญาตให้บริษัททัวร์และบริษัทท่องเที่ยวในระบบออนไลน์สามารถจัดส่งนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

โดยหลายฝ่ายประเมินว่าจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนในปีนี้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยอาจมากถึง 10 ล้านคน ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมอาจสูงถึง 28 ล้านคน ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของไทยให้สามารถกลับมาฟื้นตัวได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้