พณ.เคาะประกันรายได้ข้าวงวด 19 แล้วจ่าย 22 ก.พ.

108
แชร์ข่าวนี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 19 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.พ. 2566 แล้ว โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้เกือบทุกชนิดข้าว ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกเจ้า

โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีเกณฑ์กลางตันละ 13,632.23 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 367.77 บาท และข้าวเปลือกเจ้า มีเกณฑ์กลางตันละ 9,899.37 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 100.63 บาท สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน

โดยข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,090.32 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,460.47 บาท สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว โดยจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 22 ก.พ.66

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินในงวดที่ 1 – 18 ที่ผ่านมามีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วจำนวนกว่า 2.59 ล้านครัวเรือน จำนวน 7,847.73 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.62 ล้านครัวเรือน จำนวน 53,896.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้