นายกฯ ปลื้ม AOT ไตรมาสแรกผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 233%

117
แชร์ข่าวนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ที่เปิดเผยถึงปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ AOT มีจำนวนเที่ยวบินรวม 150,378 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 105.04%

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 66,829 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 83,549 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 23.01 ล้านคนเพิ่มขึ้น 232.93% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10.98 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 12.03 ล้านคน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลประกอบการในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัว เห็นได้ชัดเจนจากจำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารทำให้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 AOT สามารถพลิกทำกำไรสุทธิได้เป็นจำนวน 342.77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 4,271.66 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขาย และบริการเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการ และที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 6,496.69 ล้านบาท หรือเท่ากับ 279.15%

“นายกรัฐมนตรีรับทราบผลประกอบการจาก AOT และได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวและบริการ และภาคอื่น ๆ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณการทำงานของทุกหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินนโยบายที่สอดรับกับรัฐบาล

ทำให้แนวทางการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพจนผลประกอบการกลับมาฟื้นตัว ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2566 ของทุกภาคส่วนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสะท้อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่มั่นใจว่าจะมีแนวโน้มที่สดใสในเร็ววัน”

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้