เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอ ครม. เคาะประกาศรายชื่อคนผ่าน

112
แชร์ข่าวนี้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ รอ ครม. เห็นชอบวันนี้ (28 ก.พ. 66) เพื่อเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อคนผ่าน-ไม่ผ่าน วันที่ 1 มี.ค. 66

วันนี้ (28 ก.พ. 66) กระทรวงการคลัง จะนำความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อขอให้ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ และเปิดให้ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผ่านช่องทางออนไลน์, หน่วยรับลงทะเบียน และ Call Center ในวันที่ 1 มี.ค. 66 โดยธนาคารกรุงไทย จะนำรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จำนวน 14.5 ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน 23 ล้านคน พร้อมกับให้ยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน ผ่านธนาคาร 3 แห่ง เช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

สำหรับไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ มีดังนี้

วันที่ 1 มี.ค. 66

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 256 บัตรคนจน ผ่านทางเว็บไซต์, หน่วยรับลงทะเบียน และ Call Center

วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค. 66

 • กรณีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 แล้วไม่พบรายชื่อ ยื่นอุทธรณ์ภายใน 60 วัน

วันที่ 1 เม.ย. 66

 • เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่

ช่วงเดือน พ.ค. 66

 • ประกาศผลรอบอุทธรณ์ คาดเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจนรอบใหม่ มี 3 ช่องทาง

checktn

ประกาศรายชื่อผู้ “ผ่าน-ไม่ผ่าน” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางออนไลน์

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th
 • เลือกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอกวันเดือนปีเกิด
 • กดตรวจสอบข้อมูล

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ที่หน่วยลงทะเบียน

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 • โทร. 094-858-9794
 • จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
 • เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108
 • จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
 • เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • โทร. 0-2109-2345
 • จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.
 • เว้นวันหยุดราชการ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้