ตรวจสอบสถานะ “ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ผ่าน-ไม่ผ่าน ทำตามนี้

111
แชร์ข่าวนี้

เปิดวิธีเช็ก ตรวจสอบสถานะ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ผ่าน 3 ช่องทาง หลังจากยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้ว 1 วัน

เริ่มแล้ว ตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตน หลังจากที่กระทรวงการคลัง ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ผ่านทางเว็บไซต์, หน่วยงานที่รับลงทะเบียน และ Call Center ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเข้ายืนยันตัวตน ณ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส. ตามกรอบเวลาได้ระบุไว้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ซึ่งหลังจากยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว กระทรวงการคลัง ได้แจ้งว่าสามารถ ตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เท่ากับว่า หากคนที่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนที่ธนาคารวันที่ 1 มี.ค. 66 สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์, หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือ Call Center ได้วันที่ 2 มี.ค. 66

วิธีตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
 • เลือกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด
 • กดตรวจสอบข้อมูล
 • ระบบแสดงผลการยืนยันตัวตนสำเร็จหรือไม่

วิธีตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผลการยืนยันตัวตนสำเร็จ

 • เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด (เฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 ของเดือนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ ผู้้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไป)

ผลการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

 • ดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 • สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโทรศัพท์

 • Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โทร. 02 109 2345)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (โทร. 09 4858 9794)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3536, 3542, 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107)
  ในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้