เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นเก่า 13.1 ล้านคน สิทธิเหลือกดเป็นเงินสดได้มั้ย?

233
แชร์ข่าวนี้

เช็กวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนกลุ่มเก่าจำนวน 13.1 ล้านคน ใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 66 เวลากี่โมงบ้าง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนตามโครงการฯ ปี 2560 และปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 13.1 ล้านคน สามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รุ่นเก่า ได้ถึงช่วงเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

วงเงินสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลัก ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 66 ภายในเวลา 22.00 น. ดังนี้

  • 1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • 1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
  • 1.3 วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket /รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  • 1.4 วงเงินค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  • 1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

2. มาตรการการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรฯ ประจำเดือน มี.ค. 66 ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66

3. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาประจำเดือน มี.ค. 66 ผู้มีบัตรฯ ตามโครงการฯ ปี 2560 และปี 2561 ในปัจจุบันจะได้รับการชดเชยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวผ่าน e-Money ภายในเดือน พ.ค. 66

นี้ หากผู้มีบัตรฯ ตามโครงการฯ ปี 2560 และ ปี 2561 ยังคงมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money ผู้มีบัตรฯ สามารถถอนเงิน e-Money ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) และที่สาขาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือสามารถใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน (EDC) และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้จนถึงวันที่ 27 ก.ย. 66

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้