บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566 ประเดิมรอบใหม่ล่าสุด เงินเข้าวันไหน

75
แชร์ข่าวนี้

เช็กปฏิทินวันเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566 เช็กวันเงินเข้ารูดซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ล่าสุด เดือนเมษายน 2566 ประเดิมใช้สิทธิแล้ววันนี้ (1 เม.ย. 66) สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้โอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,565 บาทต่อคน โดยรายละเอียดวงเงินแต่ละกระเป๋ามีดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ  750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่
  • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
  • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ
 • นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิฯ (โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป) ได้แก่
  • รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
  • รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
  • รถสองแถวรับจ้าง
  • เรือโดยสารสาธารณะ
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย.) ใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00–23.00 น. ของทุกวัน

วันที่ 18 เมษายน 2566

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้