ทีทีบี ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 18 เม.ย. 66

191
แชร์ข่าวนี้

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่าหลัง จากกรณีที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี เพื่อให้สอดรับกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว ทีเอ็มบีธนชาตได้พิจารณาปรับดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น จึงได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำโดยการปรับขึ้นเงินฝากดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป

  • บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.20% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ได้แก่ บัญชี ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน ประเภท 3 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.60% เป็น 1.10% ต่อปี โดยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยไปใช้หลังการฝากเงินเพียง 7 วัน และบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.30% เป็น 1.20% ต่อปี โดยลูกค้าสามารถฝากระยะสั้น และได้รับผลตอบแทนสูง

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

  • กลุ่มลูกค้านิติบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 1.40% ต่อปี และ 1.70% ต่อปี ตามลำดับ
  • กลุ่มลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 1.10% ต่อปี และ 1.40% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MLR (Minimum Loan Rate) 0.25% และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft Rate) สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 0.25% ในขณะที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี MRR (Minimum Retail Rate) 0.20% มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้