ชาวนาเฮ!ประกันรายได้ข้าวงวด 27-28 เงินเข้า 26 เมย.นี้

13057
แชร์ข่าวนี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 27และ28แล้ว โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 27 มีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,602.29 บาท

ชดเชยตันละ 397.71 บาท ข้าวชนิดที่เหลือราคาสูงกว่าราคาประกันและสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว สำหรับงวดที่ 28 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,618.75 บาท ชดเชยตันละ 381.25 บาท ที่เหลือมีราคาสูงกว่าราคาประกันเช่นกันจึงไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง

และทั้ง2งวดมีเกษตรกรที่ได้รับชดเชยจำนวน 4,249 ครัวเรือน โดยธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินในเข้าบัญชีในวันที่ 26 เม.ย.นี้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้