นักวิชาการชี้ รัฐต้องหารือทุกฝ่าย กำหนดค่าไฟฟ้าใหม่จนกว่าจะยอมรับได้

11524
แชร์ข่าวนี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบ ภาครัฐจะต้องเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนและภาคประชาชนมาร่วมกันพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่เพื่อเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออก ว่าอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยควรเป็นอัตราใดถึงจะเหมาะสมและทุกฝ่ายยอมรับได้ แม้ในช่วง 3-4 เดือนนี้อัตราค่าไฟฟ้ายังสูง แต่จะมีมาตรการใดที่จะให้การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้น้อยลงได้บ้าง

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าค่า Ft ของไทยแม้ยังจะมีปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคแต่เชื่อว่ายังมีแนวทางเสริมเพื่อลดต้นทุนให้กับทุกภาคส่วนได้ ถึงเวลานี้องค์ประกอบของการลดค่าไฟฟ้าอาจจะทำได้ไม่มากนัก เนื่องจากยังติดสัญญาการซื้อไฟฟ้าที่ภาครัฐยังมีอยู่กับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มาประกอบการพิจารณา

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้