“ก้าวไกล” จี้ กกต.สอบบอร์ดหน้าคูหา โลโก้สีซีดจางอยู่พรรคเดียว ถามจงใจหรือไม่?

281
แชร์ข่าวนี้

ก้าวไกล ยื่นประธาน กกต. ตรวจสอบทั่วประเทศ บอร์ดหน้าคูหาเลือกตั้ง โลโก้พรรคสีซีดจางผิดปกติ

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีกรณีโลโก้พรรคก้าวไกลบนหนังสือรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส.4/23) ที่ติดบนบอร์ดหน้าคูหาหน่วยเลือกตั้งในหลายเขตเลือกตั้ง ซีดจางจนแทบมองไม่เห็น เมื่อเปรียบเทียบกับโลโก้พรรคการเมืองอื่น จนถูกตั้งคำถามว่าความผิดพลาดดังกล่าวคือความจงใจหรือไม่ หากผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์ สีหมึกก็ควรซีดทั้งหน้ากระดาษ ไม่ใช่ซีดจางเฉพาะพรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขการติดสำเนาประกาศรายชื่อพรรคการเมือง ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง และหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. 4/23 ให้ปรากฏภาพเครื่องหมายของพรรคก้าวไกลที่ชัดเจน โดยขอให้ กกต. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 2 ประการ

1.สั่งการไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขการจัดทำสำเนาประกาศรายชื่อพรรคการเมือง ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง และหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. 4/23 ตลอดจนประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. 4/24 ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ต้องปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง ว่ายังมีแห่งใดที่ภาพเครื่องหมายพรรคก้าวไกลเลือนราง ซีดจาง จนแทบมองไม่เห็น เมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้แก้ไขให้ประกาศข้างต้นมีความคมชัด เห็นได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยด่วนที่สุด

2.ตรวจสอบการดำเนินการของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ว่ามีการประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ หรือระเบียบของ กกต. ละเลยต่อหน้าที่ จากการที่ทำให้เกิดกรณีปัญหาเกี่ยวกับการปิดประกาศดังกล่าว เป็นการกลั่นแกล้งพรรคก้าวไกลหรือไม่ โดยหากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบ ให้ กกต. มีมติให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่งตามระเบียบ กกต. โดยเร็ว

ทั้งนี้ แม้ กกต. จะชี้แจงว่าได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ในเขตเลือกตั้งของ กทม. แล้ว แต่พรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบและแก้ไขในทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้ทุกพรรคการเมืองได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ต้องไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากความผิดพลาดของการทำงานของ กกต. เอง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้