เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหา 14 พฤษภาคมนี้

13192
แชร์ข่าวนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในปี 2566 นี้ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถเข้า ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบสิทธิได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง มี 4 ช่องทางดังนี้

 1. ทางประกาศตามหน่วยปกครองต่างๆ คือที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน
 2. ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
 3. แอปพลิเคชัน Smart Vote
 4. หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วิธีตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ทางเว็บไซต์

 1. ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน โดยคลิกที่เว็บดังนี้
  https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
  เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน
 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คลิก “ตรวจสอบ
  กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏบนหน้าจอ โดยมีข้อมูลดังนี้
  • วันที่ ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ชื่อ-นามสกุล
  • แสดงข้อมูลเขตเลือกตั้ง และ หน่วยเลือกตั้ง ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • แสดงสถานที่เลือกตั้ง ที่ต้องไปใช้สิทธิ
  • ลำดับที่ของบัญชีรายชื่อ

   ข้อมูลการใช้สิทธิจะปรากฏบนหน้าจอ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วจะปรากฏข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • จังหวัดที่มีสิทธิ
 • เขตที่มีสิทธิ
 • วันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566
 • จังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ
 • สถานที่จะไปใช้สิทธิ และ
 • ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ขณะผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วจะปรากฏข้อมูลดังนี้

 • สถานทูต/สถานกงสุลที่ลงทะเบียน
 • ประเทศที่ลงทะเบียน
 • วันที่ยื่นคำร้อง
 • เมืองที่ขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ สถานทูต/สถานกงสุล
 • วิธีการลงคะแนน
 • ประเทศที่ขอใช้สิทธิ และ
 • วันที่เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งไปตามประกาศของสถานทูต/สถานกงสุลที่ลงทะเบียน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. และสำหรับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่ https://www.bora.dopa.go.th/election-ss/
 2. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน
 3. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ชื่อ *ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย, นาง, นางสาว) และนามสกุล
 5. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
 6. คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

*คำแนะนำ การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์
1. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้ง
2. ต้องแจ้งเหตุในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
2.1 ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน
2.2 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้