ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก ประกาศผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ดูที่นี่

106
แชร์ข่าวนี้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก คลังประกาณายชื่อคน “ผ่าน-ไม่ผ่าน” วันนี้ (4 พ.ค. 66)

กระทรวงการคลัง ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบเก็บตก วันนี้ (4 พ.ค. 66) หากตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติพบว่า ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้เริ่มยืนยันตัวตนได้ทันที โดยผลการยืนยันตัวตนจะต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันที่ 14 พ.ค. 66 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

วิธีตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
 • เลือกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด
 • กดตรวจสอบข้อมูล
 • ระบบแสดงผลการยืนยันตัวตนสำเร็จหรือไม่

card

เมื่อตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ผ่าน” สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ยืนยันตัวตน 4 พ.ค.–14 พ.ค. 66

 • เริ่มใช้สิทธิวันที่ 18 พ.ค. 66 เป็นต้นไป
 • ได้รับสิทธิย้อนหลังเฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าฯ ของเดือน เม.ย. 66

ยืนยันตัวตน 15 พ.ค.-26 พ.ค. 66

 • เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66
 • ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 66 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

ยืนยันตัวตน 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66

 • เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66
 • ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 66 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

 • เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 66 หรือเดือนถัดไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิหลังยืนยันตัวตน
 • ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้