ไทยลุ้นสหรัฐเว้นภาษีนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์

10676
แชร์ข่าวนี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นาย โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจพิจารณาใช้อำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) หากวุฒิสมาสหรัฐฯ เห็นชอบมติ ให้ยกเลิกการยกเว้นการจัดเก็บภาษีการนำเข้าชั่วคราวเป็นระยะเวลา 24 เดือน สำหรับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูลที่นำเข้าจากไทย กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งสินค้าจากไทยอาจถูกเรียกเก็บอากรจากการมาตรการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน หากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มีผลการไต่สวนชั้นที่สุด (Final Determination) ว่ามีการหลบเลี่ยงจริง

โดยปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ผ่านความเห็นชอบ ให้ยกเลิกการยกเว้นการจัดเก็บภาษีการนำเข้าชั่วคราวเป็นระยะเวลา 24 เดือน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนน 221 ต่อ 202 เสียง โดยขั้นตอนหลังจากนี้ มติดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อไปยังวุฒิสภาสหรัฐฯ เพื่อพิจารณาต่อไป แต่หากวุฒิสภามีมติเห็นชอบกับการยกเลิกการยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าโซลาเซลล์ไทยชั่วคราว นายโจ ไบเดน ก็อาจพิจารณา ใช้อำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) เนื่องจาก การยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าฯ มีความสำคัญต่อการเคลื่อนการลงทุน การผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดภายในประเทศของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการไต่สวนและแก้ต่างมาตรการ AC ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ ทั้งในด้านการแก้ต่างมาตรการ AC และการยกเลิกการยกเว้นการจัดเก็บภาษีการนำเข้าชั่วคราวเป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยกรมการค้าต่างประเทศร่วมมือกับผู้ส่งออกสินค้า CSPV ในการติดตามการเคลื่อนไหวกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

และได้ประสานไปยัง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อเข้าพบกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และยื่นหนังสือขอไม่ให้ใช้มาตรการ AC กับไทย เนื่องจากสินค้าจากไทยไม่เข้าข่ายการหลบเลี่ยงฯ โดยมีการแปรสภาพอย่างพอเพียง และให้สหรัฐฯ พิจารณาคงการยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวไว้ชั่วคราว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการตลาดภายในประเทศของสินค้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสภาพอากาศและพลังงานสะอาด รวมถึงปัญหาด้านราคาพลังงานของสหรัฐฯ ด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้