กกต.ย้ำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า “จ่าหน้าซองผิด” มีระบบตรวจสอบ ส่งบัตรถูกหน่วยแน่นอน

360
แชร์ข่าวนี้

กกต.ภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดปัญหาในบางจุด ขอบคุณประชาชนตรวจสอบการทำงาน ย้ำจ่าหน้าซองผิดมีระบบตรวจสอบ นำส่งบัตรเลือกตั้งถูกหน่วยแน่นอน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนที่มาลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า แม้จะยังไม่ทราบตัวเลขผู้มาใช้สิทธิที่แน่ชัด แต่ดูจากสายตาไม่น่าจะน้อยกว่า 70% และขอบคุณประชาชนที่ได้ตรวจสอบการทำงานของ กกต. ซึ่งได้รับทราบปัญหาแต่โดยภาพรวมการเลือกตั้งยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการลงคะแนนเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีต่อคน ส่วนสถานการณ์การเลือกตั้งตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาปิดลงคะแนน พบปัญหาอุปสรรค 3 อย่างคืออากาศร้อนกระทบกับประชาชนพอสมควร บางแห่งสถานที่คับแคบ ทำให้อาจจะรอคิวและแออัดบ้างบางจุดและสภาพการจราจร

ขณะที่ปัญหาการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการลงคะแนนพบว่า อย่างแรก คือการจ่าหน้าซองผิดเขต แต่อยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสบายใจว่าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนในวันนี้ จะนำไปถูกนับในเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง โดยการจ่าหน้าซองจะเขียนเขตเลือกตั้ง จังหวัดและรหัสเขตเลือกตั้งผิดพลาด โดยจะตรวจสอบจากรหัสเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากดูแค่ 3 บรรทัดแรกก็สามารถจัดส่งถึงเขตได้แล้ว ซึ่งหากมีการกรอกรหัสผิด รหัสเขตเลือกตั้ง ที่จะเป็นเลขท้าย 3 ตัวของรหัส

ที่ส่งไปยังภูมิลำเนาได้ กกต.จึงได้ออกแบเพื่อป้องกันความผิดพลาดมาตั้งแต่แรกในการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าว ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในจ.นนทบุรี ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขแล้ว พบความผิดพลาดเพียง 48 ซอง จากข่าวเมื่อช่วงเช้าที่มีไม่ถึง 100 ซอง

ทั้งนี้ หากกรอกเขตเลือกตั้งผิดพลาด ก็จะทราบจากรหัสเขตเลือกตั้ง ดังนั้นจึงไม่ใช้รหัสไปรษณีย์ ซึ่งเป็นการรีเช็คว่าถูกต้อง 1.กระดาษจดลำดับที่ ที่กรรมการประจำหน่วยจดรายละเอียดที่หน้าหน่วย หรือติ้วเล็ก ซึ่งจะบอกรหัสจังหวัด รหัสเขตเลือกตั้ง ก่อนที่จะนำไปส่งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่แจกบัตรเลือกตั้ง ดังนั้น อยากให้ประชาชนเกิดความสบายใจ ไม่ว่าจะจ่าหน้าซองผิดอย่างไร ก็มีระบบตรวจสอบ สามารถนำซองทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อส่งไปเขตได้อย่างถูกต้อง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้