พูดคุยกับ “คุณอ๊อฟ เสถียรพงศ์” ผู้บริหาร InDistict ผู้อยู่เบื้องระบบช่วยจัดการข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน

389
แชร์ข่าวนี้

ถ้าพูดถึงบริษัท IT ในประเทศไทยมีกหลากหลายและรวมถึงในช่วยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ก็มีหลากหลายบริษัทเกิดขึ้นนมาพอสมควรรวมถึง อินดิสทิงท์ (InDistinct) ซึ่งในรอบนี้มาพูดคุยกับผู้ก่อตั้งอย่างคุณอ๊อฟ เสถียรพงศ์ จึงอุดมพร โดยบริษัทนี้เป็นบริษัทพัฒนา Software ช่วยเก็บข้อมูลและลดการถูกขโมยข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน กับประเด็นต่างๆ ดังนี้

favtsszagaanxri

Q: ธุรกิจ InDistinct ให้บริการทางดิจิทัลเกี่ยวกับอะไร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

A: InDistinct ก่อตั้งมาโดยนำเทคโนโลยี AI เพื่อแก้ปัญหาในหลายเรื่อง ซึ่งในตลาดไม่ได้ตอบโจทย์มากนัก การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด จึงมีการวิเคราะห์และพัฒนา เพื่อนำไปจำหน่ายนอกประเทศ และช่วงโควิดทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและปรับใช้มากขึ้น

สิ่งที่ InDistinct พยายามทำคือการทำให้การเซ็นสำเนา การจัดการเอกสารทั้งผู้สูงอายุ, ผู้ใช้งานที่บกพร่องทางร่างกาย เพื่อให้ใช้งานงานได้

Q: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผนวกการให้บริการของ InDistinct จะเข้ามาช่วยปิด pain point คนไทยอย่างไรบ้าง

A: เป็นการช่วยให้คุณช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการเข้ารับบริการจริงหรือเปล่า แทนเอกสารสำเนาประชาชน เพราะการทำเอกสารเกี่ยวกับการเซ็นเอกสาร ทำให้เกิดการถูกปลอมแปลงได้ ดังนั้นความปลอดภัยด้วยการนำ AI เข้ามาช่วยได้ทำได้ดี ซึ่งเปรียบเหมือนกับกรณีในอดีตเช่นการนำเลขบัตรประชาชนมาใช้ในการเปิด Account เกมทั้งหลานั้นเอง ที่ทำให้เกิดไม่น่าเชื่อถือ

1651065490282666

Q: มีการรักษามาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัยในกระบวนการทำงานบนโลกออนไลน์อย่างไร เพื่อส่งต่อผู้ใช้บริการ

A: ทุกวันนี้ในโลกเทคโนโลยีมักจะมีระบบการป้องกันอยู่แล้ว เช่นการที่ทำธุรกรรมและมีการส่ง OTP หรือ One Time Password เป็นการเข้ารหัส 2 ชั้นด้วยกัน ที่ส่งไปยังโทรศัพท์หรืออีเมล ในช่วงแรกอาจจะปลอดภัย แต่เดี๋ยวนี้ความเสียงมากขึ้น ทำให้หลายคนคิดถึงเรื่องการสแกนอัตลักษณ์เช่น นิ้วมือ หรือใบหน้า แทนเพื่อจะทำให้ความปลอดภัยเยอะขึ้น และมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเช่นการโอนเงินเกิน 5 หมื่นบาท

Q; มองภาพอนาคตคนไทยกับการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไร (เช่น คนไทยไม่ต้องถ่ายเอกสารแล้ว)

A: นอกจากจะดูแล้วประเทศไทยไม่ล้าหลังในเรื่องที่ทำอะไรต้องพึ่งพาสำเนาแล้ว การนำเทคโนโลยีมาใช้งานแทนเช่นการที่คนไทยมี Smart Card เสียบแล้วแสดงข้อมูล จะทำอะไร ยืนยันด้วยการใช้การสแกนนิ้วหรือใบหน้า จะทำให้การทำงานรวดเร็วสะดวกไม่ต้องเตรียมเอกสารมากมายให้วุ่น เพิ่มความสะดวกไปได้อ อีกมากมาก

Q: ในฐานะผู้ให้บริการทางดิจิทัล มองว่าธุรกิจกลุ่ม Service Provider จะมีโอกาสเติบโตอย่างไร รวมถึงอยากให้ภาครัฐ/ภาคเอกชน เข้ามาช่วยเติมเต็มพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันดิจิทัลของเมืองไทยอย่างไรบ้าง

A: ในเรื่องของการที่จะไปสู่ยุค Digital ได้ก็อาจจะให้มีการทำงานร่วมกันและปรับรูปแบบให้เหมาะกับสังคมดิจิทัลได้มากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องยกเลิกระบบกระดาษทั้งหมดแต่ปรับให้เหมาะสมและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานได้ดีขึ้น

Q: การมาร่วมมือกับ ETDA เพื่อเป้าหมายร่วมกันคือ ทำให้ ‘คนไทยมีความสุขจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล’
ในงาน DGT 2023 ที่ผ่านมา ทาง InDistinct จะมีการนำจุดแข็ง/ข้อดีด้านดิจิทัล มาส่งต่อคนไทยอย่างไร

A: การคิดค้นและพัฒนา รวมถึงการวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่า เทคโนโลยีที่ทำขึ้นไปจะสามารถตอบโจทย์ต่อการใช้งานของคนไทยได้มากและมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอน

Q: เป้าหมาย/ความคาดหวังของ ETDA ต่อยอดจากงาน DGT 2023 ที่จะทำประโยชน์ต่อไปในอนาคตคือ

A: สำหรับเป้าหมายที่หวังต่อกับทาง ETDA ในการต่อยอดหลังจากงาน DGT 2023 นั้น เพื่อทำให้เทคโนโลยีให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายและถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่กล้าที่จะทำให้การทำงานนดูฉลาดขึ้นเร็วขึ้น ทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น เพื่อทำให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้และคนไทยทั้งประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้