วันนอร์ สั่งงดโหวตนายกฯ 27 ก.ค. ขณะรอศาลรัฐธรรมนูญเคาะปมเสนอชื่อซ้ำ

5968
แชร์ข่าวนี้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งงดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีกำหนดในวันพฤหัสบดี (27 ก.ค.)

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเมื่อวันอังคาร (24 ก.ค.) ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่า มติของรัฐสภาที่โหวตให้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติหนึ่งเหมือนญัตติอื่นๆ ทั่วไปนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

มติดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. หลังจากนายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ทันทีที่นายพิธาถูกเสนอชื่อ สมาชิกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย ก็เสนอญัตติให้มีการลงมติทันที ว่าการเสนอชื่อนายพิธาซ้ำสองนั้นทำได้หรือไม่ เพราะข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่ 41 กำหนดว่าห้ามเสนอญัตติซ้ำในสมัยประชุมเดียวกัน แต่อีกฝ่ายแย้งว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีถูกระบุแยกต่างหากไว้ในรัฐธรรมนูญ และวิธีการเสนอก็แตกต่างกัน จึงไม่ใช่ญัตติธรรมดา

หลังจากถกเถียงกันนายหลายชั่วโมง ก็มีการลงคะแนนและได้มติออกมาว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติ ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์สั่งปิดการประชุมโดยไม่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้น จนนำมาสู่การยื่นคำร้องผ่านองค์กรต่างๆ ต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นนี้

ขอขอบคุณ

ภาพ :Lillian SUWANRUMPHA / AFP

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้