ธ.ก.ส. ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.40% ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย

2912
แชร์ข่าวนี้

ธ.ก.ส. ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย หนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุด 0.40%

s__7775423_0

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10%–0.40% ต่อปี เพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ประกอบด้วย ลูกค้าทั่วไปที่มีบัญชีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.40% ต่อปี

  • บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน ปรับขึ้น 0.30% ต่อปี
  • เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ปรับขึ้น 0.15% ต่อปี

สำหรับลูกค้านิติบุคคล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

  • บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.15% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ปรับขึ้น 0.10% ต่อปี

s__7775425_0

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ไว้ที่ 6.975% ต่อปี ต่อไป เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรลูกค้า และสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และโรคระบาดที่เกิดขึ้น

โดย ธ.ก.ส. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะ อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดี (MLR) 0.250% ต่อปี จาก 5.625% เป็น 5.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) 0.250% ต่อปี จาก 6.875% เป็น 7.125% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม แม้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย บางประเภทตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด แต่ ธ.ก.ส. ยังคงให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน โดยการสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุน เช่น สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% สินเชื่อ SME เสริมแกร่ง และสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 4% เป็นต้น พร้อมดูแลภาระหนี้สินเกษตรกรลูกค้า ทั้งหนี้ในและนอกระบบผ่านโครงการมีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส. ควบคู่กับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนได้อย่างมั่นคงและสามารถก้าวข้ามกับดักหนี้ได้อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้