อัปเดตเงินเดือนพยาบาล 2566 แต่ละระดับได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่

1220
แชร์ข่าวนี้

อัปเดต เงินเดือนพยาบาล 2566 ล่าสุด แต่ละระดับได้รับค่าแรงเท่าไหร่

พยาบาล เป็นอาชีพที่ต้องคอยดูแลผู้ป่วย เรียกได้ว่ามีความใกล้ชิดกับคนไข้ และผู้ป่วยอย่างมาก แต่พยาบาลก็ไม่ได้มีแค่ระดับเดียว โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ต้องสอบ และขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่ออกให้โดยสภาพยาบาลเพื่อยืนยันถึงความรู้ และความเข้าใจในการรักษาผู้ป่วย อยากรู้มั้ย พยาบาลวิชาชีพมีกี่ระดับ แต่ละระดับได้รับอัตราเงินเดือนเท่าไหร่ Sanook Money มีข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ jobsdb ที่รายงานถึงอัตราเงินเดือนพยาบาลวิชาชีพมาฝากกัน

1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระดับต้น ใช้ความรู้ด้านพยาบาล เพื่อทำงานด้านพยาบาล ดูแลผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับผู้ใช้บริการ

เงินเดือน (โดยประมาณ) : 15,000 – 22,200 บาท

2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มีหน้าที่ทำงานในฐานะหัวหน้างาน กำกับดูแลงานของพยาบาลที่อยู่ภายใต้การดูแล คอยแนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ด้านพยาบาลวิชาชีพ และประสบการณ์ที่มีความชำนาญสูง ควบคุมดูแล แก้ปัญหาการทำงานให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังต้องคอยทำหน้าที่ สอนและอบรม ให้ความรู้ทางพยาบาลกับผู้ร่วมทีม และกิจกรรมให้ความรู้สำหรับคนทั่วไป

เงินเดือน (โดยประมาณ) : 25,000 – 36,000 บาท

3. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

เป็นพยาบาลในลักษณะหัวหน้างาน ทำหน้าที่กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบการทำงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญในระดับสูง เกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ และความรู้งานปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง มาควบคุมดูแล ซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนและยากขึ้นมาอีกระดับ นอกจากนี้ยังต้องให้คำปรึกษา ควบคุม ให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน

เงินเดือน (โดยประมาณ) : 36,000 – 50,000 บาท

4. พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

เป็นพยาบาลระดับหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ดูแลในเรื่องวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหางานพยาบาล ที่มีความยากในการทำงานและซับซ้อนค่อยข้างมาก ให้การทำงานออกมาถูกต้องได้มาตรฐาน และต้องทำงานด้านวิชาการ เช่น การวางแผน บูรณาการ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านงานพยาบาล

เงินเดือน (โดยประมาณ) : 44,800 – 59,000 บาท

5. พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ

เป็นพยาบาลในตำแหน่งระดับสูง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับกระทรวง เป็นตำแหน่งงานด้านพยาบาล ที่ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพ ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความประสบการณ์ด้านงานพยาบาลที่ได้รับการยอมรับระดับสูง เพื่อนำความสามารถมาใช้ในการให้คำแนะนำ การแก้ปัญหาในระดับวิชาการ ที่มีความยาก ละเอียด มีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังต้องดูแลงานเกี่ยวกับ การศึกษา วิจัยเรื่องสุขภาพและการพยาบาล และดูแลเรื่องการพัฒนาระบบงานพยาบาลให้ดีขึ้น

เงินเดือน (โดยประมาณ) : 54,000 – 66,500 บาท

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :jobsdb

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้