วุฒิสภา นัดพิจารณาผลสอบจริยธรรม “สว.กิตติศักดิ์” 18 ก.ย.นี้ กรณีวัดบางคลาน

5355
แชร์ข่าวนี้

วุฒิสภา นัดพิจารณาผลสอบจริยธรรม “สว.กิตติศักดิ์” 18 ก.ย.นี้ กรณีความขัดแย้งที่วัดบางคลาน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 มีรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 ในวันที่ 18 กันยายน โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ของ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว. ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานฯตรววจสอบแล้วเสร็จ และจะมีการลงมติของ สว. ว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม่

สำหรับนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว. ถูกร้องเรียน กรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดบางคลาน หรือ วัดหิรัญญาราม อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยถูกร้องเรียนว่า นายกิตติศักดิ์ ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งล่าสุดวานนี้ (13 ก.ย.66) ถึงแม้จะถูกร้องเรียนว่า เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของ สว. และกรรมาธิการ พ.ศ.2563 แต่ยังคงเข้าไป ปะทะคารม กับ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ขวางไม่ให้เข้าวัด

ทั้งนี้ การพิจารณาของวุฒิสภา ตามข้อบังคับต้องใช้การลงมติด้วยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 จากสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 149 คน เพื่อใหัความเห็นชอบรายงานสอบจริยธรรม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้