มาตรการชุด 2 ช่วยคนตกงาน ประเมินเศรษฐกิจไทยถูกกระทบหนัก 1 ปี

279
Thai workers look at job advertisements displayed at the departement of labour protection and welfare in Bangkok on March 14, 2009. Thailand's government think tank National Economic and Social Development Board (NESDB) estimated that the country's unemployment rate will rise to stand at around 2.5 to 3.5 percent of the total workforce, or around 900,000 to 1.3 million jobless people, higher compared to the unemployment in 2008, which was at 1.3 percent. AFP PHOTO / NICOLAS ASFOURI (Photo credit should read NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)
แชร์ข่าวนี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กำลังพิจารณาออกมาตรการชุดที่ 2 ให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก มาตรการชุดที่ 1 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว และสั่งการให้กระทรวงการคลัง ติดตามมาตรการ ชุดที่ 1 หลังจากที่ออกไปแล้ว เช่น การปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ การขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ การลดเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น เพราะรัฐบาลกลัวเมื่อ ครม.อนุมัติไปแล้ว จะมีคนไม่ปฏิบัติตาม ทำให้มาตรการที่อนุมัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย “ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบว่าการแพร่ระบาดจะทวีความรุนแรงแค่ไหน และยาวนานแค่ไหน รัฐบาลจึงต้องเตรียมการเอาไว้พร้อม ซึ่งในอนาคตผลกระทบของโควิด-19 จะทำให้แรงงานตกงานมากขึ้น ที่สำคัญจะไม่ใช่เฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและการส่งออก ส่วนมาตรการแจกเงินคนละ 1,000 บาท จำนวน 2 เดือน รวมคนละ 2,000 บาท นายกรัฐมนตรีสั่งให้ชะลอออกไปก่อน แต่ไม่ได้หมายความยกเลิกมาตรการ”

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า จะพยายามติดตามและออกมาตรการต่างๆ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเป็นบวก ไม่ติดลบ เพราะหากชะลอตัวมากเกินไป หรือมีลักษณะไหลลงแบบตกท้องช้าง การกอบกู้สถานการณ์จะทำได้ยาก ดังนั้น มาตรการที่ออกมาต้องมีความรุนแรง และมีความเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเงินมากเกินไป “ในช่วงเดือน ม.ค.ต้นเดือน ก.พ. ยังมองว่าจะมีผลกระทบ 3 เดือน และใช้เวลาในการดึงสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ 2 เดือน แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ไวรัสโควิด-19 น่าจะมีการแพร่ระบาด 9 เดือน และจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 3 เดือน รวมประมาณ 11 เดือน หรือ 1 ปี และได้สั่งการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปศึกษาผลกระทบใน 3 กรณี คือ รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก พร้อมให้เสนอแนะมาตรการต่างๆเพื่อให้รัฐบาลตัดสินใจในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจต้นเดือน เม.ย.นี้ด้วย


แชร์ข่าวนี้