ลดให้ค่านํ้า-ค่าไฟ 3% 3 เดือน คืนเงินประกันบ้าน-กิจการเล็ก

263
แชร์ข่าวนี้

ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 3% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2563 แถมคืนเงินประกันใช้ไฟ-น้ำ (เพิ่มเติมจากที่ให้คืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้) ตลอดจนขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้โรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย โดยไม่งดจ่ายไฟฟ้า ด้านคมนาคมขานรับเลื่อนสงกรานต์ ให้เลื่อน-ยกเลิกตั๋วเดินทางได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย คืนเงินเต็มจำนวน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยมาตรการด้านไฟฟ้าและน้ำประปา ในด้านไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้แก่

มาตรการที่ 1 ลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,560 ล้านบาท

มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

มาตรการที่ 3 การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 3.87 ล้านราย วงเงิน 13,000 ล้านบาท และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 18.30 ล้านราย วงเงินประมาณ 19,700 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ

ส่วนมาตรการด้านน้ำประปา (การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คาดว่า จะใช้งบประมาณรวม 330 ล้านบาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง 130 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท

และมาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 รวม 30,900 ราย แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 30,000 ราย

ส่วนมาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 2 ล้านราย วงเงิน 1,034 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3.7 ล้านราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงการคลังไปพิจารณามาตรการช่วยลูกจ้างที่ต้องถูกพักงาน จากคำสั่งปิดสถานบริการต่างๆเป็นเวลา 14 วัน และนำเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้าด้วย

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ ที่ต้องมีการจองตั๋วเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.นั้น ให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม และหากยกเลิกเดินทางสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หลังรัฐบาลให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไป


แชร์ข่าวนี้