ประกาศด่วน ปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย-มาเลเซีย ชั่วคราว หวั่นโควิด-19 ระบาด

226
แชร์ข่าวนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศด่วน กรณีการปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย – มาเลเซีย ชั่วคราว เพื่อยับยั้งการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 เนื้อหาระบุว่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเรียนเรื่องประกาศเพิ่มเติมกรณีการปิดด่าน ผ่านแดนทางบก ไทย – มาเลเซีย ชั่วคราวของทางฝั่งไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ดังนี้

1. ผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ประกาศเพิ่มเติมกรณีปิดด่านผ่านแดนทางบก (รวมถึงท่าเรือ) ระหว่างไทย – มาเลเซีย โดยให้ระงับการเดินทาง เข้า – ออกไทยของบุคคลทุกสัญชาติ รวมถึงคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (ยกเว้นรถบรรทุก ขนส่งสินค้าที่เข้า – ออกได้เฉพาะบางจุด) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยสามารถเดินทางกลับได้ทางอากาศเท่านั้น
2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำหนดให้ผู้โดยสารสัญชาติไทย ที่เดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทยต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

1.ใบรับรองแพทย์ ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) ซึ่งสามารถเข้าไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆ ในมาเลเซียรวมทั้งที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ ทั้ง 2 แห่ง (KLIA1 และ KLIA2) ให้ออกใบดังกล่าวได้

2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ ออกให้คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางอากาศ โดยสามารถ ขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผ่านบริการออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้ท่านต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการกรอกเพื่อขอเอกสารรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาด ของ COVID-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่สาย hotline ชั่วคราว โทรมือถือหมายเลข 017 700 4822 หรือ หมายเลข 011 1172 1963 หรือหมายเลข 011 1160 8379

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์


แชร์ข่าวนี้