พบ 63% ทำงานที่บ้านไม่ได้ เจ้าหน้าที่รัฐรายได้ไม่กระทบ

243
แชร์ข่าวนี้

ธปท.สำรวจแนวโน้มแรงงานไทย พบภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ส่วนกรณีให้ทำงานที่บ้าน ผลสำรวจพบว่า 63% ไม่สามารถทำได้ เพราะมีหน้าที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเฉพาะหรือพบปะผู้คน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกรายงานตลาดแรงงานไทยและแนวโน้ม ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า เป็นการสำรวจข้อมูลและความเห็นของผู้ประกอบการที่ครอบคลุมในแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือน ก.พ.-17 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า แรงงานในเกือบทุกภูมิภาคได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างชัดเจน

โดยเห็นสัญญาณความเปราะบางกระจายไปยังสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม ภัตตาคาร การจัดทัวร์ นันทนาการ การขนส่งผู้โดยสาร และการค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น การค้าอาหาร เป็นต้น ทั้งการหยุดกิจการชั่วคราวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่วนใหญ่มีรายได้ ค่าทำงานล่วงเวลาที่ลดลง และการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานมากขึ้น โดยกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว คิดเป็น 20% ของแรงงานทั้งหมดของประเทศ และผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มนี้ คือ กลุ่มผู้จ้างงานตนเองหรือ Self-employed ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการพยายามรักษาการจ้างงานไว้และไม่เปิดรับคนเพิ่ม แต่ในอนาคต จากการสำรวจผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า อาจปรับตัวโดยการลดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ รวมถึงลดเวลาทํางานหรือให้สมัครใจมากขึ้นหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนมากขึ้น รวมทั้ง การปิดสถานบริการ จะกระทบภาคแรงงานในภาคบริการ และภาคการผลิตมากขึ้น ซึ่งจะต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ธปท.ยังรายงานด้วยว่า มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวจะส่งผลต่อผู้มีงานทํา 20% เช่น ผู้ที่ทํางานในภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นักร้อง นักแสดง บริกร ตามสถานบันเทิงต่างๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งคิดเป็น 8% ของแรงงานทั้งหมด จะไม่ได้รับผลกระทบต่อรายได้จากโควิด-19 ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 1.3% อาจต้องทํางานหนักมากขึ้น ขณะที่บุคคลในภาคการศึกษา 0.5% ซึ่งผู้มีงานทําในภาคการศึกษาที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น โรงเรียนเอกชน โรงเรียนกวดวิชา อาจได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียน แต่บางส่วน อาจเปลี่ยนมาสอนออนไลน์ได้

ส่วนกรณีการให้การทํางานที่บ้าน ธปท.ระบุว่า กรณีนี้จะส่งผลกระทบต่อแรงงานส่วนใหญ่ ซึ่งพบว่า 63% ไม่สามารถทํางานที่บ้านได้ โดยเป็นผู้ที่ทํางานกับเครื่องมือเฉพาะ หรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิศวกร นายช่างคุม เครื่องจักร เจ้าหน้าที่คุมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ คนขับรถบรรทุก มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถสามล้อ แท็กซี่ เป็นต้น ขณะที่อีก 6% สามารถทํางานที่บ้านได้ โดยเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ในการทํางาน สามารถทํางานได้ทุกที่ หรือไม่จ๋าเป็นต้องออกไป พบปะผู้คน เช่น ผู้บริหาร โปรแกรมเมอร์ นักการเงิน ฯลฯ


แชร์ข่าวนี้