ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวทรุดหนักรอบ 9 ปี ทั้งการค้าโลกชะลอ-ไวรัสโควิดระบาดไปทั่ว

249
แชร์ข่าวนี้

สทท. เผยความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวทรุดหนักรอบ 9 ปี ทั้งการค้าโลกชะลอ-ไวรัสโควิดระบาดไปทั่ว

ความเชื่อมั่นท่องเที่ยวทรุด – นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า สทท. สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 650 ราย ในไตรมาส 1 ปี 2563 ระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. โดย การสำรวจเก็บข้อมูลสิ้นสุดแค่ 10 มี.ค. พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ที่ 57 ต่ำกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ซึ่งมีดัชนีอยู่ที่ 88 ถือเป็นการลดลงต่ำที่สุดในรอบ 9 ปี เป็นผลมาจากการค้าโลกซึ่งชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก โดยเริ่มมีการจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาตั้งแต่เดือนม.ค. 2563 รวมถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่กระทบต่อความเชื่อมั่นพบว่า การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ลดลงประมาณ 43% จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน และผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าสถานการณ์จะยังคงรุนแรงต่อไปอีก โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงมากกว่า 80% ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยู่แล้วก่อนเกิดการระบาด ซึ่งผลกระทบดังกล่าวกระทบต่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ต่างจากในไตรมาสที่ 4 ปีก่อนที่ดัชนีความเชื่อมั่นลดลง เพราะมีสาเหตุหลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดลง

คาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มากที่สุด และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คาดว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคจะคลี่คลายในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ หรือประมาณเดือนต.ค. นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยในภาวะเกือบปกติ ขณะนั้นสถานการณ์ระบาดในประเทศยังไม่รุนแรง ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลรองลงมา ได้แก่ปัญหาการหดตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ

สำหรับในไตรมาสแรกปีนี้ สทท. คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.70 ล้านคน ลดลง 37.96% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดเริ่มรุนแรงในปลายเดือนก.พ.2563 และคาดว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 343,130 ล้านบาท ลดลง 38.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่หากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายได้เร็ว ภายใน 6 เดือน เมื่อสิ้นปี 2563 คาดว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 26.59 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 33.19% และคาดว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 1.23 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.38%

สทท. ขอเสนอให้ภาครัฐใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดด้วยวิธีจำกัดการเดินทาง และใช้อำนาจตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน บังคับให้ประชาชนผู้เดินทางไปในพื้นที่สาธารณะใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยแบบต่างๆ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งกระชับงานด้านสื่อสารมวลชนให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลควรเตรียมมาตรการการด้านเศรษฐกิจไว้ล่วงหน้า และเร่งเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการด้านต่างๆ อย่างเร่งด่วนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้เร็ว หลังสถานการณ์ระบาดผ่านพ้นไปด้วย


แชร์ข่าวนี้