ลดราคาน้ำมันปาล์มขวด 2 บาท สถานการณ์ไข่ไก่ดีขึ้น-จับขายหน้ากากเกินราคา

220
แชร์ข่าวนี้

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปช่วยลดราคาขายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดลงจากปัจจุบันที่ติดป้ายราคา 42 บาทต่อขวดให้อยู่ระดับ 40 บาท เนื่องจากไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริงที่ปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ลดลงมาอยู่ระดับต่ำกว่า 30 บาทต่อ กก. เนื่องจากที่ผ่านมานายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาด พบว่าน้ำมันปาล์มขวดทุกแบรนด์มีราคาสูงไม่สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบัน

สำหรับสถานการณ์ไข่ไก่นั้นดีขึ้นต่อเนื่อง ฟาร์มผลิตไข่ไก่ได้ส่งไข่ไก่ป้อนเข้าสู่ตลาด พ่อค้าคนกลางมีไข่ไก่ส่งกระจายต่อไปยังผู้ค้ารายย่อยมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อไข่ไก่ได้ ที่สำคัญช่วง 2 วันที่ผ่านมาการจับกุมผู้กระทำความผิดในการจำหน่ายไข่ไก่แพงหรือไม่ปิดป้ายราคาก็ไม่มีแล้ว ทำให้ยอดจับกุมรวมตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-2 เม.ย.63 ยังคงเดิมที่ 24 ราย

นายสุพพัตยังเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบ และจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยสินค้าหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ จับกุมผู้ค้าได้เพิ่มอีก 5 ราย ในกรุงเทพฯ 4 ราย ได้แก่

ร้านค้าอินไลน์บนเฟซบุ๊ก 2 ราย เป็นการล่อซื้อและจับกุม พบขายหน้ากากอนามัยกล่องละ 50 ชิ้น กล่องละ 750-770 บาท เฉลี่ยชิ้นละ 15-15.40 บาท จึงแจ้งข้อหาขายแพงเกินสมควร, ร้านค้าทั่วไป 1 ราย ขายเกินราคาควบคุม และอีก 1 ราย ไม่แจ้งต้นทุนปริมาณการผลิตและปริมาณคงเหลือ และในต่างจังหวัด 1 ราย คือนครศรีธรรมราช ซึ่งขายเกินราคาควบคุมและขายแพงเกินสมควร

สำหรับสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดในภาพรวมมีทั้งสิ้น 241 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 120 ราย และต่างจังหวัด 121 ราย สำหรับโทษที่ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ข้อหาขายเกินราคาควบคุมจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ข้อหาขายแพงเกินสมควรจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


แชร์ข่าวนี้