เพื่อไทย เปิด จม.ความร่วมมือ พรรคการเมืองทั่วโลก พัฒนาวัคซีน สู้โควิด-19

247
แชร์ข่าวนี้

หญิงหน่อย เปิด จม.ความร่วมมือ พรรคการเมืองทั่วโลก พัฒนาวัคซีน สู้โควิด-19

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย อ่านจดหมายเปิดผนึกความร่วมมือพรรคการเมืองทั่วโลก ย้ำร่วมกันพัฒนาวัคซีนต่อสู้โควิด-19 หนุนลดภาษีส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 เม.ย. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนอ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับโควิด-19 ว่า

1.เราขอยกย่องอย่างสูงสุดต่อผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ ที่ได้อุทิศตนในการช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน เราขอแสดงความเห็นใจ และห่วงใยจากใจต่อผู้ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดเช่นเดียวกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอแสดงความความเศร้าใจอย่างที่สุดต่อการเสียชีวิตของผู้คนที่โชคร้ายจากการระบาด

2.ถ้าการระบาดของโควิด-19 ไม่ถูกจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและทันควัน ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกจำนวนมาก ส่งผลร้ายแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศถือว่าชีวิต ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ใช้มาตรการที่เด็ดขาดและแข็งขันเพื่อให้การระบาดของโควิด-19 ยุติลง

3.เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้มีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละชาติ มีความร่วมมือที่แข็งขันอย่างเท่าเทียมกันทั้งการควบคุมการระบาดและการดูแลผู้ป่วย

4.เราขอเรียกร้องให้สาธารณชนของทุกประเทศปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน และการผ่อนปรนด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ที่จะยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสา ด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับโควิด-19

5.เราสนับสนุนทุกประเทศให้มีท่าทีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องกลุ่มที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และมุ่งมั่นที่จะดูแลมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน และความก้าวหน้าทางสังคม

เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อธำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของตลาดการเงินโลก เช่นเดียวกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน และลดหรือยกเว้นอากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าเพื่อป้องกันการถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ส่งเสริมการขนส่งข้ามพรมแดนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

6.ไวรัสไม่มีพรมแดน ทุกประเทศต้องเพิ่มการตื่นรู้เป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเชิงรุก ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ การประสานนโยบาย การปฏิบัติที่สอดคล้อง และการระดมทรัพยากรจากทั่วโลกจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะไวรัสนี้

7.เราขอชื่นชมอย่างสูงต่อประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศจีนที่ได้ใช้ท่าทีที่เปิดเผย โปร่งใสและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการตอบสนองและการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์และอื่นๆ เท่าที่จะทำได้อย่างดีที่สุดให้แก่ประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ

8.เราขอแสดงความยินดีต่อแถลงการณ์ของการประชุมสุดยอดผู้นากลุ่มประเทศจี 20 วาระพิเศษ เกี่ยวกับโควิด-19 และสนับสนุนประเทศต่างๆ ที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการแบ่งปันประสบการณ์ และความร่วมมือทางการแพทย์ในการควบคุมการระบาด

รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมเกี่ยวกับยารักษา วัคซีนและการทดลองต่างๆ เราขอเรียกร้องในมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอ ขอให้แสงสว่างแห่งความร่วมมือได้ขับไล่ความมืดมิดของโรคระบาดนี้

9.เราขอเรียกร้องให้มีการเสวนาแบบมืออาชีพบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแหล่งที่มาของไวรัส เราขอคัดค้นอย่างแข็งขันในการทำให้ประเด็นสาธารณสุขเป็นเรื่องการเมือง ตลอดจนการประณามประเทศอื่นๆ ด้วยการอ้างโควิด-19 เราขอคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการวิพากษ์วิจารณ์ และการปฏิบัติอย่างเลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาคหรือกลุ่มชาติพันธุ์

10.การระบาดของโควิด 19 ทำให้การบริหารจัดการโลกต้องดำเนินต่อไป สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการแบ่งปันการเติบโตบนพื้นฐานของการพูดคุยและร่วมมือ และสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกในการกำกับดูแลการสาธารณสุขของโลก

เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือภายใต้กรอบของจี 20 และกลไกระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ

เมื่อถามว่าจดหมายเปิดผนึกที่ได้ลงนามไปจะทำอย่างไรให้เกิดความเป็นรูปธรรมได้จริง นายโภคิน พลกุล กล่าวว่า นี่คือการแถลงเจตจำนงร่วมของทุกฝ่ายที่ปรับแก้กันมาว่าจะประสานความร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากนี้เราคงประสานกันต่อไปเรื่อยๆว่า มาตรการและบทบาทที่จะมีร่วมกัน ควรเป็นอย่างไร เช่น ในส่วนของพรรค พท. เองก็ได้ประสานไปยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าเราขาดแคลนในเรื่องใดบ้าง แต่ไม่ใช่เขาช่วยเราอย่างเดียว ในส่วนของไทยเองเขาก็สอบถามมาเช่นกันว่าเรามีประสบการณ์กับการรับมือโรคระบาดอย่างไร

เราก็บอกไปได้เท่าที่เราสามารถบอกได้ โดยต้องเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันเฟคนิวส์ ทั้งนี้ วันนี้ที่ทุกคนถามคือเมื่อไหร่เราจะเจอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เราก็จะพยายามติดตาม เพราะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากทราบที่สุด

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วย เพราะจะเกิดภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ไม่มีประเทศใดที่อยู่คนเดียวแล้วอยู่รอด ดังนั้นเราจึงต้องติดต่อกันเพื่อสร้างประชาคมที่จะแบ่งปันอนาคตของมนุษยชาติร่วมกัน ไม่ใช่แก่งแย่ง หรือขัดแย้งกัน

ตรงนี้ก็ขอให้เป็นขั้นเป็นตอนไป อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ได้มีการเชิญชวนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งทางพรรคพปชร. เองก็เป็นพรรคหนึ่งที่เห็นด้วยกับแนวทางจดหมายเปิดผนึกนี้ ซึ่งตนถือว่าเป็นมิติที่ดี


แชร์ข่าวนี้