ขยับแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าหนี “เคอร์ฟิว”

273
แชร์ข่าวนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้ทำงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย และล่าช้ากว่าแผนงาน ไปปรับแผนการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ และให้แต่ละหน่วยงานไปรวบรวมปัญหา อุปสรรค ที่ทำให้เกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยต้องรีบแจ้งให้ตนทราบเพื่อช่วยประสานงาน ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

“ระยะเวลาการทำงานเหลือน้อย จากเดิมสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน เรื่องนี้ ไม่ต้องกังวลเพราะตามระเบียบข้อกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีสาธารณภัย ระเบียบราชการ มีเรื่องการขยายเวลาให้อยู่แล้ว ล่าสุด โครงการก่อสร้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าวคือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่ง รฟม.ได้ให้คู่สัญญางานก่อสร้างเร่งรัดงานก่อสร้างในช่วงกลางวันให้มากขึ้น”

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ วิศวกรรมและก่อสร้าง รฟม. กล่าวว่า รฟม.ได้ขอความร่วมมือกับฝ่ายการจราจร และผู้รับเหมาก่อสร้าง ขอให้ปรับเวลาทำงานก่อสร้างมาอยู่ในช่วงเวลากลางวันมากขึ้น และลดกิจกรรมการก่อสร้างตอนกลางคืนลงให้เหลือไม่ถึง 20%


แชร์ข่าวนี้