Google ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19

198
แชร์ข่าวนี้

ในขณะที่ชุมชนทั่วโลกต่างกำลังรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อยู่นั้น รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ก็ได้ยกระดับยุทธศาสตร์สาธารณสุขให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อชะลออัตราการแพร่ระบาดของไวรัส

อย่างใน Google Maps ที่ Google ได้ใช้ข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนในการแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยระบุว่าช่วงเวลาใดที่ธุรกิจในท้องถิ่นมีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด  โดย Google ทราบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาว่าข้อมูลประเภทนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อพวกเขาต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Google จะเผยแพร่รายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือ COVID-19 Community Mobility Reports เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำงานจากบ้าน การอยู่แต่ภายในที่พักอาศัย และนโยบายอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยรายงานดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของ Google

รายงานดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนในการสร้างกราฟแสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ในสถานที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ร้านค้าปลีกและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านขายของชำและร้านขายยา สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง สถานที่ทำงาน และที่พักอาศัย โดย Google จะแสดงแนวโน้มต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์  โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมในช่วง 48-72 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ว่า Google จะแสดงเปอร์เซ็นต์การเข้าใช้บริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่จะไม่เปิดเผยจำนวนการเข้าใช้บริการที่แน่นอน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้คน Google จะไม่มีการแสดงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น สถานที่ข้อมูลการติดต่อ หรือการเคลื่อนไหวเฉพาะบุคคล

ในเบื้องต้น รายงานนี้ได้ครอบคลุม 131 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ด้วยความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับข้อมูลเช่นนี้ หากเป็นไปได้ Google จะให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับภูมิภาคด้วย  โดยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Google จะทำให้รายงานนี้ครอบคลุมประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานนี้จะยังคงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องผู้คนจากการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างแท้จริง 

untitled-81

นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจมีอยู่แล้ว Google หวังว่ารายงานนี้จะช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการการระบาดของไวรัส COVID-19  เช่น ข้อมูลนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาทำการของธุรกิจ หรือแจ้งข้อเสนอบริการจัดส่ง ในทำนองเดียวกัน การเข้าใช้บริการศูนย์กลางการขนส่งอย่างต่อเนื่องอาจบ่งบอกถึงความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนรถประจำทางหรือรถไฟเพื่อลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการและเพิ่มพื้นที่สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของผู้คน หรือแนวโน้มเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง ต่างก็สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ออกแบบแนวทางในการปกป้องสุขภาพของประชาชนและความต้องการที่จำเป็นของชุมชน  นั้น ๆ  

untitled-82

นอกเหนือจากรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนแล้ว Google ยังได้ร่วมมือกับนักระบาดวิทยาจำนวนหนึ่งที่กำลังทำงานเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 เพื่อทำการอัปเดตชุดข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนที่ Google ได้จัดทำไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อทำความเข้าใจและคาดการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถคาดการณ์การระบาดของโรค วางแผนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการขนส่ง รวมถึงเข้าใจการเคลื่อนไหวของผู้คน และการตอบสนองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ

การปกป้องความเป็นส่วนตัว

รายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการไม่ระบุตัวตนระดับโลกแบบเดียวกับที่ Google ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน สำหรับรายงานนี้  ได้ใช้ความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสร้างสัญญาณรบกวนลงไปในชุดข้อมูลของ Google เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องระบุบุคคลใด ๆ

ข้อมูลเชิงลึกจะถูกสร้างขึ้นด้วยชุดข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมจากผู้ใช้ที่เปิดการตั้งค่าประวัติตำแหน่งซึ่งโดยปกติจะถูกปิดไว้ ผู้ใช้ที่เปิดประวัติตำแหน่งสามารถเลือกที่จะปิดการตั้งค่าได้ตลอดเวลาจากบัญชี Google และสามารถลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้โดยตรงจากไทม์ไลน์ของพวกเขา

และนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และ Google เองก็จะทำการประเมินรายงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความคิดเห็นและข้อมูลตรงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มประชาสังคม รัฐบาลท้องถิ่น และชุมชนโดยรวม  ซึ่ง Google หวังว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะสามารถเข้าไปเสริมข้อมูลด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้คนและชุมชนมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : Google ประเทศไทย


แชร์ข่าวนี้