“แอตต้า” ขอรัฐช่วย 11 อาชีพ ให้ประกันสังคมชดเชย แบกรับจนบักโกรกแล้ว

282
แชร์ข่าวนี้

นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า แอตต้าขอความเห็นใจให้รัฐบาลพิจารณาให้ลูกจ้างในธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 13 สาขาอาชีพ คิดเป็นจำนวนแรงงานกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับเงินชดเชยการว่างงานจากกองทุนประกันสังคมตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด 62% ของค่าจ้างรายวัน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หลังจากที่ตอนนี้ 2 ใน 13 สาขาอาชีพ ได้แก่ มัคคุเทศก์ อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนลูกจ้างโรงแรม ล่าสุด ครม.ได้เห็นชอบในหลักการให้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม ทั้งกรณีที่รัฐเป็นผู้สั่งปิดกิจการโรงแรมชั่วคราวและผู้ประกอบการโรงแรมปิดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย

ดังนั้น ยังเหลือแรงงานท่องเที่ยวใน 11 สาขาอาชีพที่ยังรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ได้แก่ ธุรกิจทัวร์อินบาวด์ ทัวร์เอาต์บาวด์ ทัวร์ภายในประเทศ ขนส่งนักท่องเที่ยวทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ธุรกิจส่งเสริมตลาดไมซ์ (การจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล) ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว และสาขาส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศหรือระหว่างประเทศที่รอรัฐบาลตัดสินใจอยู่

“ขอรัฐบาลอย่าลืมพวกเรา เพราะธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อนธุรกิจอื่นๆ ตั้งแต่กลางเดือน ม.ค. จนกระทั่งวันที่ 25 ม.ค.ที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวออกนอก ประเทศ ทำให้เราสะดุดโดยทันที และจีนคิดเป็น 30% ของนักท่องเที่ยวไทย ธุรกิจในกลุ่มพวกเราได้จ่ายเงินเดือนให้ลูกน้อง โดยที่รายได้ไม่เข้าบริษัทเลยมาเต็มเดือน ก.พ.และ มี.ค.จนเงินที่สำรองเอาไว้หมดแล้ว หลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัททัวร์บอกถ้าเลยไปกว่านี้จะอยู่ไม่ไหว เพราะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ คงต้องปิดกิจการถาวร หากคิดจำนวนบริษัททัวร์มีมากถึง 15,000 บริษัท มีลูกจ้างกว่า 300,000 คนที่อาจต้องตกงานถาวร”


แชร์ข่าวนี้