สินค้าทางการแพทย์พุ่งเกือบหมื่นล้าน โควิด-19 ดันไทยส่งออกเพิ่ม

163
แชร์ข่าวนี้

2 เดือนแรกผลิตภัณฑ์ยางฉลุย


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 เดือนแรก ปี 63 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ ยางสังเคราะห์ เป็นต้นไปตลาดโลก 1,969 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เพราะ 14 ประเทศคู่เอฟทีเอไม่เก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางส่งออกจากไทยแล้ว ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู และฮ่องกง ยังเหลืออีก 4 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และชิลีที่ยังเก็บภาษีนำเข้าบางรายการ เช่น จีน เก็บภาษียางสังเคราะห์ 5%, เกาหลีใต้ เก็บภาษียางสังเคราะห์ 5%, อินเดีย เก็บภาษียางนอกชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง และของที่ทำด้วยยาง เช่น rubber band 5% และชิลี เก็บภาษียางนอกชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง และรถบัส 1.32% เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 62 ไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และยางแปรรูป เป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองจาก จีน เยอรมนี และสหรัฐฯ โดยส่งออกไป ทั่วโลก 11,238 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 2% จากปี 61 โดยในจำนวนนี้เป็นการส่งออกไปประเทศคู่เอฟทีเอ 5,143 ล้านเหรียญ คิดเป็น 46% ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปตลาดโลก

ขณะเดียวกัน องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ได้เผยแพร่รายงานการศึกษาเรื่องการค้าสินค้าทางการแพทย์กับวิกฤติโควิด-19 ระบุว่า ปี 62 มูลค่าการค้าสินค้าทางการแพทย์ของโลกอยู่ที่ 2 ล้านล้านเหรียญหรือ 5% ของมูลค่ารวมการค้าโลก โดยจีนส่งออกหน้ากากอนามัยอันดับ 1 ของโลก มีสัดส่วนส่งออกถึง 25% ของการส่งออกหน้ากากอนามัย รองลงมา คือ เยอรมนี และสหรัฐฯ ขณะที่สิงคโปร์ ส่งออกเครื่องช่วยหายใจเป็นอันดับ 1 ของโลก มีสัดส่วนส่งออก 18% รองลงมา คือ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ และจีน

ขณะที่ไทย ปี 62 มูลค่าการค้าสินค้าทางการแพทย์เท่ากับ 8,552 ล้านเหรียญ แบ่งเป็นส่งออก 3,656 ล้านเหรียญ และนำเข้า 4,896 ล้านเหรียญ โดยมีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเวียดนาม สินค้าที่
ส่งออกมาก คือ วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ผ้าก๊อซ เข็มฉีดยา, สินค้าใช้ในการป้องกันส่วนตัว เช่น สบู่ล้างมือ สเปรย์ล้างมือ หน้ากากอนามัย แว่นตาป้องกัน, ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์

“แม้ดับบลิวทีโอระบุว่า สมาชิก 164 ประเทศยังเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทางการแพทย์เฉลี่ยที่ 4.8% แต่ไทยได้ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัย ชั่วคราวถึงเดือน ก.ย.63 และเตรียมลดภาษีนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ชุดตรวจหาไวรัสโควิด-19 ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 รวมทั้งยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย และป้องกันโควิด-19 ที่นำเข้ามาเพื่อการบริจาค 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.63-28 ก.พ.64”


แชร์ข่าวนี้